Membre

Assessorament comptable financer

Amb la intenció de poder millorar dia a dia la qualitat del servei ofert, FISSA compta amb les eines informàtiques i d’última tecnologia adaptades al moment actual, per tal de poder treballar amb la seva empresa i amb els diversos organismes oficials espanyols de forma telemàtica.

Així mateix, som conscients de les implicacions fiscals que comporta la comptabilitat diària d’una empresa, i de les obligacions fiscals que es deriven de cada operació comercial, tant en l’àmbit estatal (interior), com en l’europeu o l’internacional, i per tant els informem de tot això en cada moment, tant si es tracta de la gestió comptable externalitzada com si ens desplacem a les seves oficines a realitzar una supervisió periòdica amb el personal de la seva empresa.

  • Assessorament continuat en la normativa i pràctica comptable
  • Gestió comptable de forma externa realitzada pel personal de FISSA
  • Coordinació amb el personal comptable/financer de la seva empresa
  • Assistència i col·laboració en el tancament comptable (mensual i anual)
  • Elaboració i presentació d’informes comptables a la direcció de l’empresa
  • Coordinació amb els auditors per a l’emissió de l’informe d’auditoria
  • Preparació i presentació dels comptes anuals de l’empresa
  • Consolidació de balanços
  • “Liasse de consolidation” amb la societat matriu