Membre

El nostre equip

La nostra dimensió mitjana aporta al client la mida idònia per a assolir els objectius proposats.

La nostra fortalesa rau en el tracte directe del nostre equip humà.

En l’actual situació econòmica, tant nacional com internacional, som conscients dels canvis legislatius que s’estan produint de forma permanent. Com a conseqüència de tot això, el nostre equip de professionals ha d’estar en un procés de constant actualització per a poder assegurar solucions efectives a les diverses situacions d’una empresa, tant en l’àmbit juridicomercantil com en el civil, el fiscal, l’econòmic o el laboral.

Sobre la base d’un tracte personal i confidencial, el personal assignat per la nostra firma treballa de forma multidisciplinària, abastant diferents àrees per a poder oferir-li una visió global i preventiva.

A més, per a aquelles altres àrees amb menor implicació, però no per això menys importants, comptem amb el suport de col·laboradors que sota la nostra tutela i supervisió, podran oferir-li serveis qualificats en matèries molt diverses, i així donaran resposta a totes les seves necessitats.