Membre

Assessorament Laboral

El personal d’aquest departament està molt amatent i sensibilitzat pel que fa a les constants modificacions legislatives. Per aquest motiu, dins dels protocols interns d’actuació, hi ha la comunicació permanent amb cada empresa per a estar al corrent dels possibles canvis normatius.

 • Assessorament general de caràcter laboral
 • Planificació laboral
 • Confecció de fulls de salari
  • Retribució en espècie
  • Retencions
  • Retribució “a la carta”
 • Redacció de contractes de treball adaptats a les funcions de cada treballador
 • Liquidacions de Seguretat Social
 • Procediments de gestió i inspecció laboral
 • Estudi i planificació de rescissions de contractes
 • Càlcul d’indemnitzacions
 • Estudi regularització d’ocupació (ERO). Acomiadaments col·lectius.
 • Judici-Litigació Laboral (acomiadaments, reclamacions de quantitat, etc.).