Membre

Creació i implantació d’empreses de la UE

Una de les especialitats del nostre despatx està centrada en la “Creació i implantació d’empreses internacionals”, amb el corresponent acompanyament durant l’estudi fins a la implantació, així com en la presa de decisions per a portar-la a terme.

D’aquesta manera coneixem la seva empresa des del seu inici amb l’objectiu que el posterior assessorament continuat per a realitzar la gestió diària de les àrees jurídica, fiscal, comptable i laboral sigui més fluid i continu.

La globalització de l’economia ens porta cap a una progressiva internacionalització de les PIMES per a millorar-ne i ampliar-ne el mercat.

Amb l’objectiu de minimitzar els temors i riscos que representa una decisió tan important, el nostre equip li ofereix un assessorament personalitzat i adaptat al seu projecte durant aquest procés.

El nostre despatx li ofereix un servei “claus en mà” en la creació de la seva societat o estructura societària (holding-filial-sucursal). Porta a terme i l’acompanya en totes les actuacions necessàries per a la seva creació i plena operativitat, com ara:

 • Sol·licitud de denominació social.
 • Obertura compte bancari.
 • Aportació capital social.
 • Obtenció NIE (Número d’identificació estranger) o NIF de no resident per als seus socis i representants legals.
 • Estudi i redacció dels estatuts socials.
 • Preparació de l’escriptura pública de constitució de la societat i coordinació amb el notari públic per a la seva signatura.
 • Tràmits per a la seva inscripció en el Registre Mercantil.
 • Tràmits per a la seva inscripció i alta en l’Agència Tributària espanyola.
 • Tràmits per a la seva inscripció i alta en la Seguretat Social espanyola.

El nostre despatx li oferirà un servei i assessorament integral en la creació de la seva societat o estructura societària (holding-filial-sucursal) i, a més, a un preu tancat. El nostre despatx li indicarà, per endavant, el cost global de tot, sense sorpreses, i el termini d’execució corresponent.

En cas que calgui, FISSA li ofereix una adreça emblemàtica en ple centre de Barcelona, on podrà domiciliar la seva societat en la fase inicial, així com la possibilitat de fer les primeres gestions comercials i/o administratives a través del nostre personal mitjançant el “secretariat a temps compartit”.

També podem oferir la representació fiscal a aquelles empreses europees que pel seu projecte hagin de cobrir certes obligacions fiscals, com ara entre d’altres:

 • Representació fiscal a efectes d’IVA
 • Representació fiscal per a poder tenir contractat a Espanya un treballador
 • Representació fiscal de l’administrador (no resident) de la societat filial